Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Contribuții numismatice la istoria Daciei în secolul I e.n./ Contributions numismatiques a histoire de la Dacie Ier siècle n.è./ Numismatic Contributions to the History of dacia in the First Century A.D., pag.33-50
2
  • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
O monedă imperială inedită din colecția Orghidan / Une monnaie impériale inédite de la collection Orghidan / An unpublished imperial coin from the Orghidan collection., pag.109-112
3
  • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Monede antice și bizantine descoperite la Enisala, jud. Tulcea / Monnaies antiques et byzantines découvertes à Enisala, dép. de Tulcea / Ancient and Byzantine coins found at Enisala, Tulcea county., pag.113-120
4
  • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Contribuții privitoare la colecția de monede „traiane” a lui Cezar Bolliac / Contributions relatives à la collection de monnaies ”trajanes” de Cezar Bolliac / Contributions concerning Cezar Bolliac`s coin collection form the emperor Trajan., pag.25-31
5
  • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea / Sur la date de l’enfouissement de trésor de Suluc, dép. de Tulcea / Over the Bearing Moment of the Hoard from Suluc, Tulcea County, pag.33-38
6
  • Cercetări Numismatice, VI, 1990  
Al patrulea tezaur monetar descoperit la Bîrca (județul Dolj) / Le quatrième trésor monétaire découvert à Bîrca (dép. de Dolj) / The fourth coin hoard discovered at Bîrca, Dolj County, pag.17-34
7
  • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Un medalion roman dedicat lui Divus Pertinax / Un médaillon romain de Divus Pertinax, pag.41-46
8
  • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364, pag.49-74
9
  • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Portrete monetare și efigii imperiale – cameea Orghidan / Portraits monétaires et effigies impériales: le Camée Orghidan, pag.433-459
S-au listat 9 articole corespunzătoare