Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 15 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
L’évolution du système monétaire de Serbie / Novčani sistem Srbije, pag.177-188
2
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Monede moldovenești rare din secolele XIV-XV / Monnaies moldaves rares des XIVe-Xve siècles, pag.189-195
3
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Monede moldovenești descoperite la Suceava (I) / Monnaies moldaves découvertes à Suceava (I), pag.197-209
4
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Monede medievale moldovenești dintr-o colecție particulară / Mittelalterliche moldauische Münzen aus einer Privatsammlung, pag.211-212
5
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Un tezaur de monedă măruntă descoperit la Curtea Domnească din Suceava / A Hoard from the 15th Century Found at the Princely Court in Suceava, pag.213-221
6
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
„Zlotul românesc” sau „moldovenesc” – o monedă de calcul de tradiție bizantino-balcanică din Moldova secolelor XV-XVI / The „Wallachian Zlot” or the „Moldavian Zlot” – An Account Coin of Byzantine-Balkan Tradition from 15th-16th Centuries Moldavia, pag.223-246
7
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Un nou taler moldovenesc emis în anul 1562 de către Despot Vodă – A New Moldavian Thaler Struck in 1562 by Despot Vodă, pag.247-251
8
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Notă preliminară asupra unui tezaur de monede de aur din secolul al XVI-lea descoperit la Oradea / Note préliminaire sur un trésor des monnaies d’or du XVIe siècle découvert à Oradea (dép. de Bihor), pag.253-262
9
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Trăsăturile distinctive ale monetăriei Transilvaniei / Die Unterscheidende Merkmale der siebenbürgischen Münze, pag.263-272
10
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Circulația monedelor de argint cu valoare ridicată emise de către Statele, orașele și autoritățile ecleziastice germane în Țările Române în secolele XVI-XVII / La circulation des monnaies en argent à haute valeur des Etats, des villes et des autorités ecclésiastiques allemands sur le territoire roumain aux XVIe et XVIIe siècles, pag.273-308
11
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Descoperiri monetare la Curtea Domnească din Târgoviște / Découvertes monétaires dans la zone de la Cour Princière de Târgoviște, pag.309-322
12
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
O monedă italiană de aur foarte rară descoperită la Călugăreni, județul Giurgiu / Une monnaie italienne en or très rare découvert a Călugăreni, dép. de Giurgiu, pag.323-333
13
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Circulația dinarului unguresc în secolul al XVII-lea în Țara Românească (Tezaurul de la Târgoviște, jud. Dâmbovița) / The Circulation of the Hungarian Denier in the XVIIth Century in Wallachia (the Hoard from Târgoviște, Dâmbovița County), pag.335-346
14
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Un impozit rusesc neobișnuit din vremea țarului Petru cel Mare oglindit în numismatică / An Unusual Russian Tax from the Time of Peter the Great Reflected in Numismatics, pag.347-350
15
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Două tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la Roșu, jud. Ilfov și Băiculești, jud. Argeș / Deux trésors monétaires des XVIIIe-XIXe siècles découverts à Roșu, dép. de Ilfov et à Băiculești, dép. de Argeș, pag.351-360
S-au listat 15 articole corespunzătoare