Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Contribuții la cunoașterea unor medalii de secol XVIII-XIX / New Contributions to the Knowledge of Some 18th – 19th Centuries Medals, pag.217-222
2
  • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Medalii dedicate lui Grigore G. Tocilescu păstrate în colecția Muzeului Național / Medals Dedicated to Grigore G. Tocilescu, kept in the Collection of the National History Museum, pag.223-224
3
  • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
O medalie premiu acordată lui Ștefan Luchian / A Prize-Medal received by Ștefan Luchian, pag.225-226
4
  • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Despre medaliile și plachetele dedicate lui Anghel Saligny și lucrărilor sale / Medals and Plaques Dedicated to Anghel Saligny and His Works, pag.227-230
5
  • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
O interesantă eroare medalistică / An Interesting Medalistic Error, pag.231-231
S-au listat 5 articole corespunzătoare