Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Tezaurul monetar de la Hilib, jud. Covasna/ Le dépôt de Hilib, dép. de Covasna/ The Hoard from Hilib, Covasna County, pag.3-10
2
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Tezaurul de monede de tip Filip al III-lea Arrhidaeus, descoperit la Optășani, jud. Olt/ Le trésor monnaies du type Philippe III Arrhidée découvert á Optășani, dép. d’Olt / The Philip IIIrd type coin hoard, found at Optășani, Olt county., pag.11-32
3
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Contribuții numismatice la istoria Daciei în secolul I e.n./ Contributions numismatiques a histoire de la Dacie Ier siècle n.è./ Numismatic Contributions to the History of dacia in the First Century A.D., pag.33-50
4
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Unele aspecte ale circulației monetare din zona Gurilor Dunării în secolul al XII-lea/ Certains aspects de la circulation monétaire dans la zone des Bouches du Danube au XIIe siècle/ Aspects of Monetary Circulation at Danube Mouth in the Twelfth Century, pag.51-71
5
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperit în comuna Dobra, jud. Dâmbovița/ Un trésor monétaire de la fin du XVIIIème siècle découvert à Dobra, dép. de Dâmbovița / A late 18th century coin hoard found in Dobra commune, Dâmbovița county., pag.117-120
6
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Descoperiri monetare antice și bizantine în jud. Teleorman/ Découvertes monétaires antiques et byzantines dans le département de Teleorman/ Ancient and Byzantine Monetary Finds in Teleorman County, pag.127-147
7
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
***, Greek Numismatics and Archeology. Essays in Honor of Margaret Thompson, Edited by Otto Mørkholm & Nancy M. Waggoner, Wetteren, Belgia, 1979, pag.234-236
8
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
V. MIHĂILESCU-BÂRLIBA, I. MITREA, Tezaurul de la Măgura (Bacău), 1977, în seria Bibliotheca Carpicas, I, Muzeul județean de istorie și artă Bacău, pag.236-237
9
  • Cercetări Numismatice, III, 1980  
***, Trésors monétaires, t. I, Bibliothèque Nationale, Paris, 1979, pag.237-239
S-au listat 9 articole corespunzătoare