Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice, XIV, 2008

ISSN:0256-0844
Anul:2008
Referință:XIV, anul 2008
Descarcă fișierul:


Urmează 32 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Pagina de gardă / Front Page, pag.3-4
2 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Cuprins / Content, pag.5-8
3 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Lista abrevierilor / Abbreviations, pag.9-10
4 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Cercetări Numismatice – 30 de ani de la apariție (1978-2007) / Cercetări Numismatice – 30 Years Later (1978-2007), pag.13-16
5 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Cercetări Numismatice – 1978-2007. Sumarul și indicele pe materii / Cercetări Numismatice – 1978-2007. Summary and index, pag.17-146
6 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 In Which Towns Were Countermarked the Coins of Lysimachus with „Owl Upon a Line, Turned to the Left” and „Owl, Turned to the Right”?, pag.149-154
7 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Despre contramarcarea orașelor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă / On the Countermarking of the West-Pontic Greek Issues From Dobrudja During the Autonomous Epoch, pag.155-188
8 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Date arheologice și numismatice privitoare la monumentele publice ale orașului Odessos din perioada elenistică (secolele IV-I a.Chr.) / Archeological and Numismatic Data About the Public Monuments of Hellenistic Odessos (4th-1st c.B.C.), pag.189-202
9 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Questions of Coin Use In the Late Celtic Transdanubia, pag.203-212
10 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Cult of Mithras and the Mithras Descriptions on Trapezous City Coins, pag.213-225
11 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Temple of Zeus, Artemis and Apollo on Roman Coins From Asia Minor. Some Remarks, pag.227-236
12 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Reinterpreting the Numismatic Evidence. A Methodological Case Study: the Auxiliary Fort From Gherla (Cluj County, Romania), pag.237-241
13 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia, pag.243-271
14 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat, pag.273-288
15 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 A Collection of Byzantine Coins From Scythia, pag.289-303
16 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 A Key to Tartar Currency: Toqta, Saray Al-Makhusa, 710H, pag.307-322
17 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Preliminary Data on the Composition of the Monetary Alloys Used In the Bulgarian Mints During the 14th Century, In the Light of XRF Analyses, pag.323-326
18 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Rusia Roșie între Italia, Hoarda de Aur și Marea Baltică: Originea sistemului metrologic al monetăriei de Lviv în secolul al XIV-lea (Cu un supliment) / Red Ruthenia Amongst Italy, the Golden Horde and the Baltic Sea: The Origin of the Lviv Mint Standards In the Fourteenth Century (With a supplement), pag.327-356
19 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Colecțiile numismatice ale Muzeului Național de Istorie a României: Monede moldovenești și muntene din colecția R. Zăveanu / The Numismatic Collections of the National History Museum of Romania: Moldavian and Wallachian Coins From R. Zăveanu’s Collection, pag.357-377
20 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Monetăria târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso (Veneto, Italia) / The Late Coinage of Mircea the Elder, In the Light of a Coin Hoard Found in 1867, In the Area of Treviso (Veneto/Italy), pag.379-403
21 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 O monedă emisă în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, descoperită în satul Heci, comuna Lespezi, jud. Iași / Une monnaie d’Alexandre Ier, Prince de Moldavie trouvée à Heci (comn. de Lespezi, dép. de Iassy), pag.405-408
22 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Monede medievale moldovenești descoperite la Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, reg. Odessa, Ukraina) (secolul al XV-lea) / Moldavian Coins Found at Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, Reg. of Odessa, Ukraine) (15th Century), pag.409-414
23 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Puncte de vedere asupra metrologiei monedelor divizionare moldovenești din argint și billon emise până la mijlocul secolului al XV-lea / Some Remarks About the Metrology of the Moldavian Petty Coinage Struck Until the Mid-15th Century, pag.415-426
24 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Ducatul muntean al voievodului Vlad III Țepeș (1448, 1456-1462, 1476) / The Wallachian Ducat of Vlad III the Impaler (1448, 1456-1462, 1476), pag.427-445
25 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Nuovi spunti di numismatica genovese: le monete di Giovanni da Murta e di Giano II Fregoso, pag.447-465
26 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Circulația valutară paralelă pe teritoriul Cehoslovaciei în anii 1949-1992 / Dual Hard Currency Circulation on the Czekoslovakian Territory During 1949-1992, pag.469-495
27 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Medalistica epocii lui Carol I / The Medals of the Reign of Charles I, pag.499-515
28 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains, pag.517-553
29 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire, pag.555-558
30 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits, pag.559-567
31 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan, pag.571-589
32 Cercetări Numismatice, XIV, 2008 Cercetări Numismatice / Style Sheet, pag.597-599
S-au listat 32 de articole corespunzătoare