Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
In Which Towns Were Countermarked the Coins of Lysimachus with „Owl Upon a Line, Turned to the Left” and „Owl, Turned to the Right”?, pag.149-154
2
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Despre contramarcarea orașelor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă / On the Countermarking of the West-Pontic Greek Issues From Dobrudja During the Autonomous Epoch, pag.155-188
3
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Date arheologice și numismatice privitoare la monumentele publice ale orașului Odessos din perioada elenistică (secolele IV-I a.Chr.) / Archeological and Numismatic Data About the Public Monuments of Hellenistic Odessos (4th-1st c.B.C.), pag.189-202
4
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Questions of Coin Use In the Late Celtic Transdanubia, pag.203-212
5
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Cult of Mithras and the Mithras Descriptions on Trapezous City Coins, pag.213-225
6
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Temple of Zeus, Artemis and Apollo on Roman Coins From Asia Minor. Some Remarks, pag.227-236
7
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Reinterpreting the Numismatic Evidence. A Methodological Case Study: the Auxiliary Fort From Gherla (Cluj County, Romania), pag.237-241
8
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia, pag.243-271
9
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat, pag.273-288
10
  • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
A Collection of Byzantine Coins From Scythia, pag.289-303
S-au listat 10 articole corespunzătoare