Revista Cercetări Numismatice

Comitetul de redacţie
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, redactor şef

Cristiana Tătaru, secretar general de redacţie
Tudor Martin, membru
Manuela Ion, membru