Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Câteva medalii emise în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, decernate unor artiști români/ Quelques médailles émises pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, décernées a certains artistes roumains / Several medals issued in the second part of the 19th century awarded to Romanian artists., pag.185-189
2
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Participarea României la expoziții internaționale oglindită în medalii inedite din patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S. România/ La participation de la Roumanie a certaines expositions internationales reflétée dans les médailles inédites qui se trouvent dans le patrimoine du Musée d’histoire de la R.S. de Roumanie/ Romania’s Participation to International Exhibitions Reflected in Unpublished Medals Existing in the Patrimony of the Museum of History of the Socialist Republic of Romania, pag.191-197
3
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Trei expoziții internaționale de medalistică la București/ Trois expositions internationales de médailles à Bucarest/ Three International Exhibitions of Medals in Bucharest / Three international medal exhibitions in Bucharest., pag.199-201
4
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Medalii oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice și de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceaușescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceaușescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceaușescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceaușescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives., pag.155-161
5
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Medalii inedite cu subiecte din domeniul medicinei aflate în colecția Muzeului Național de Istorie / Médailles inédites ayant des sujets du domaine de la médicine dans la collection du Musée National d’Histoire de la R.S. Roumanie / Unpublished medals with medical subjects found in the collection of the National History Museum., pag.163-168
6
 • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Despre gravorul medaliei comemorând eliberarea Timișoarei de sub turci (1716) / Autour du graveur de la médaille dédiée a la libération de Timișoara de sous les turcs (1716) / About the engraver of the medal commemorating the liberation of Timișoara from the Turks., pag.173-177
7
 • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005  
  • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005
  • intră pe volum
Medalii dedicate regelui Suediei Carol al-XII-lea păstrate la Muzeul Național de Istorie a României / Médailles dédiées au Roi suédois Charles XII dans la Collection du Musée National de Histoire, pag.585-614
8
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains, pag.517-553
9
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire, pag.555-558
S-au listat 9 articole corespunzătoare