Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 18 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, I, 1978  
Un tezaur de monede de la Mircea cel Bătrân găsit în R.S.F. Iugoslavia / Un trésor de monnaies de Mircea l’Ancien trouvé en R.S.F. Yougoslavie, pag.29-31
2
 • Cercetări Numismatice, I, 1978  
Transport de bani în 1922/ Un transport de monnaies en 1922, pag.86-88
3
 • Cercetări Numismatice, II, 1979  
Note de numismatică greacă antică/ Notes de numismatique grecque ancienne / Notes on ancient Greek numismatics., pag. 3-14
4
 • Cercetări Numismatice, II, 1979  
Două monede emise de împăratul bizantin Alexandru/ Deux monnaies émises par l’empereur byzantine Alexandre / Two coins emitted by the Byzantine emperor Alexander, pag.41-46
5
 • Cercetări Numismatice, II, 1979  
TOMMASO BERTELÈ, Moneta veneziana e moneta bizantina (secoli XII-XV). Venezia e il Levanto fino al secolo XV. I Storia-diritto-economia, pag.164-166
6
 • Cercetări Numismatice, II, 1979  
GÜNTER SCHÖN, Weltmünzkatalog XX. Jahrhundert, 7 und 8. Revidierte und erweiterte Auflage, pag.167
7
 • Cercetări Numismatice, II, 1979  
ÉMANUELA NOHEJ-LOVÁ-PRÁTOVÁ, Základy numismatiky, pag.167
8
 • Cercetări Numismatice, II, 1979  
*** „Médailles”, Organe de la Fédération Internationale de la médaille – F.I.D.E.M., 1975, pag.168
9
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Moneda divizionară emisă de Petru Mușat/ Monnaie divisionnaire émise par Pierre Mușat/ The Divisionary Coin issued by Petru Mușat, pag.87-92
10
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Preocupări de numismatică în activitatea lui V. A. Urechea/ Préoccupations de numismatique dans l’activité de V.A. Urechia/ V. A. Urechia and His Numismatic Concerns, pag.173-179
11
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Cu privire la un stater alexandrin fals/ A propos d’un statère alexandrin faux/ In Connection toa False Alexandrine Stater / Concerning a false Alexandrine stater., pag.181-182
12
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
PETER WIRTH (München), Das Ende der römisch-byzantinischen Gold-währung, en „Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte”, 25, 1975, pag.239-241
13
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
A. A. NUDELMAN, Topografiia kladov i nahodok edinicinih monet (Arheologhiceskaia karta Moldavskoi SSR, vipusk 8), Editions „La sience”, Kichinev, 1976, pag.250-252
14
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
WERNER KANEIN, Der gesetzliche Schutz der Münzen und Medaiilen Münzgesetz mit den einschlägigen Bestimmungen, Edit. Egon Beckenbauer, München, 1975, pag.252-253
15
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Participări românești la activitatea numismatică internațională / Participations roumaines à l’activité numismatique internationale / Romanian contributions to the international numismatic research., pag.29-39
16
 • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Stadiul economiei monetare a societății geto-dacice în a doua jumătate a sec. al II-lea î.e.n. / La stade de l’économie monétaire dans la société géto-dace Durant la seconde moitié du IIème siècle av.n.e. / The level of the monetary economy of the Geto-Dacian society in the second half of the 2nd century B.C., pag.7-24
17
 • Cercetări Numismatice, VI, 1990  
Un tezaur de monede geto-dacice redescoperit: Popești (Vîlcea) / Un trésor des monnaies géto-daces redécouvert: Popești (Vîlcea) / A rediscovered hoard of Geto-Dacian coins – Popești, Vîlcea County, pag.3-16
18
 • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Cum arătau banii primitivi. Tezaurul de la Perșinari / Sous quelles formes se présentait l’argent primitif. Le trésor de Perșinari, pag.7-14
S-au listat 18 articole corespunzătoare