Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, I, 1978  
Transport de bani în 1922/ Un transport de monnaies en 1922, pag.86-88
2
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Participarea României la expoziții internaționale oglindită în medalii inedite din patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S. România/ La participation de la Roumanie a certaines expositions internationales reflétée dans les médailles inédites qui se trouvent dans le patrimoine du Musée d’histoire de la R.S. de Roumanie/ Romania’s Participation to International Exhibitions Reflected in Unpublished Medals Existing in the Patrimony of the Museum of History of the Socialist Republic of Romania, pag.191-197
3
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Cercetarea numismatică în slujba istoriei patriei / La recherche numismatique au service de l’histoire de la patrie / The numismatic research in service of the national history., pag.9-22
4
 • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Placheta celei de-a X-a Conferințe de drept maritim internațional – Paris, 1911 / La plaquette de la Xe conférence de droit maritime international – Paris, 1911 / The plaquette Commemorating the 10th International Maritime Law Conference – Paris, 1911, pag.179-182
5
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
O emisiune de bilete de croazieră „NAVROM” mai puțin cunoscută / Une émission de billets de croisière „NAVROM” peu connue, pag.401-408
6
 • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005  
  • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005
  • intră pe volum
Observații pe marginea unui studiu privind decorațiile României moderne / Observations sur une étude concernant les ordres de la Roumanie moderne, pag.615-627
7
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains, pag.517-553
8
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire, pag.555-558
9
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits, pag.559-567
S-au listat 9 articole corespunzătoare