Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 15 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, I, 1978  
Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza/ Le cachet du Prince Alexandru Ioan Cuza, pag.109-112
2
 • Cercetări Numismatice, I, 1978  
Sigilii din epoca modernă expuse la Muzeul de Istorie al R.S. România/ Sceaux de l’époque moderne exposes au Musée d’Histoire de la R.S. de Roumanie, pag.113-129
3
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Preocupări de numismatică în activitatea lui V. A. Urechea/ Préoccupations de numismatique dans l’activité de V.A. Urechia/ V. A. Urechia and His Numismatic Concerns, pag.173-179
4
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Inele sigilare inedite din secolele XIV-XVIII aflate în colecția Muzeului de Istorie al R. S. România/ Des bagues sigillaires inédites dans les collections du Musée d’histoire de la R.S. de Roumanie / Unpublished signet rings form the 14th century to the 18th century from the collection of the History Museum of the Socialist Republic of Romania., pag.205-213
5
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Sigilii sătești din fostul comitat Arad/ Sceaux villageois de l’ex-comitat d’Arad/ Village Seals from the Former County of Arad, pag.215-227
6
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Sigilii bizantine inedite din colecția Muzeului Național de Istorie / Sceaux byzantins de la collection du Musée National d’Histoire / Unpublished Byzantine seals from the collection of the National History Museum., pag.169-176
7
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Contribuții la cunoașterea sigiliilor de tip iconografic din sec. al XV-lea / Contributions à la connaissance des sceaux de type iconographique (XVIe siècle) / Contributions to the knowledge of iconographic type seals from the 15th century., pag.177-
8
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum., pag.183-189
9
 • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Sigiliul lui Prokopius, patriarh de Constantinopol / Le sceau de Prokopios, Patriarche de Constantinople, pag.241-243
10
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Sigiliul patriarhului de Constantinopol Gavriil al IV-lea, descoperit la Suceava / Le sceau du Gavril IV, Patriarche de Constantinople, découvert à Suceava, pag.467-471
11
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
O curiozitate heraldică și un abuz: stema lui Nicolae Titulescu / Une curiosité héraldique et un abus: les armoires de Nicolae Titulesco, pag.505-509
12
 • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005  
  • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005
  • intră pe volum
Sigilii ale familiei Văcărescu – Întâmplări din societatea munteană la sfârșitul veacului al XVIII-lea / Sceaux de la famille Vacaresco – Mésaventures de la société valaque à la fin du XVIIIe – siècle, pag.537-554
13
 • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005  
  • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005
  • intră pe volum
Un sigiliu și un destin – Alexandru Suțu Voievod / Un sceau et un destin, Alexandre Soutzou Voïevode, pag.555-578
14
 • Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007  
  • Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007
  • intră pe volum
O piesă de excepție din Muzeul Național de Istorie. Sigiliu cu stema familiei Cantacuzino / A Remarkable Item in the Collection of the National History Museum of Romania. A seal with the Coat of Arms of the Cantacuzino Family, pag.567-568
15
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan, pag.571-589
S-au listat 15 articole corespunzătoare