Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 14 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Considerații statistice asupra utilizării unor simboluri și teme monetare în Imperiul Roman târziu / Statistic Remarks on the Use of Some Symbols and Representation on the Coinage of the Late Roman Empire (294-364), pag.75-84
2
 • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Monede grecești, romane și bizantine timpurii din colecția Ioan Georgescu, Tulcea / Greek, Roman and early Byzantine coins from the Ioan Georgescu collection, Tulcea., pag.91-95
3
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Monede dintr-o colecție particulară din Babadag / Some Coins from a Private Collection from Babadag, pag.39-57
4
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Ași republicani romani și italici din colecția Brukenthal – Sibiu / Roman Republican and Italic Asses from the Brukenthal Collection, pag.73-80
5
 • Cercetări Numismatice, VIII, 2002  
Noi descoperiri de monede romane și bizantine de la Dinogeția și Salsovia / New Roman and Byzantine Coin Finds from Dinogetia and Salsovia, pag.81-85
6
 • Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007  
  • Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007
  • intră pe volum
Noi descoperiri monetare în termele de la Potaissa / New Monetary Finds from the Potaissa Baths, pag.79-87
7
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Cult of Mithras and the Mithras Descriptions on Trapezous City Coins, pag.213-225
8
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Temple of Zeus, Artemis and Apollo on Roman Coins From Asia Minor. Some Remarks, pag.227-236
9
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia, pag.243-271
10
 • Cercetări Numismatice, XIV, 2008  
Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat, pag.273-288
11
 • Cercetări Numismatice, XVIII, 2012  
Noi date numismatice privind istoria Dinogeției Romane și Bizantine / New numismatic data regarding the history of Roman and Byzantine Dinogetia, pag.15-23
12
 • Cercetări Numismatice, XIX-XX, 2013-2014  
Observații asupra unor efigii imperiale tomitane din vremea Severinilor / Observations About Some Imperial Effigies, on the Tomis Coins, from the Severan Period, pag.43-48
13
 • Cercetări Numismatice, XIX-XX, 2013-2014  
Descoperiri monetare antice din România (V-VI) / Ancient Coin finds from Romania (V-VI), pag.167-229
14
 • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
Câteva monede romane aflate în colecția Parohiei Brădet din Județul Argeș / Several Roman Coins Preserved in the Collection of Brădet Parish from Argeș County, pag.175-178
S-au listat 14 articole corespunzătoare