Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice, IV, 1982

ISSN:0256-0844
Anul:1982
Referință:IV, anul 1982
Descarcă fișierul:


Urmează 22 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Pagina de gardă / Front Page, pag.2
2 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Cuvînt de deschidere / Discours introductif / Opening word, pag.7-8
3 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Cercetarea numismatică în slujba istoriei patriei / La recherche numismatique au service de l’histoire de la patrie / The numismatic research in service of the national history., pag.9-22
4 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Noi perspective în cercetarea numismatică antică / Nouvelles perspectives concernant la recherche dans le domain de la numismatique antique / New perspectives in the research of ancient numismatics., pag.23-28
5 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Participări românești la activitatea numismatică internațională / Participations roumaines à l’activité numismatique internationale / Romanian contributions to the international numismatic research., pag.29-39
6 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Determinarea compoziției unor monede medievale românești prin metode nucleare / Méthodes nucléaires utilisées pour établir la composition de l’aloi de quelques monnaies de Valachie (XIVe-XVe siècles) / Determination of the composition of some romanian medieval coins using nuclear methods., pag.41-56
7 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Observații asupra emisiunilor monetare al Țării Românești (1365-1418) pe baza analizelor prin metode nucleare / Quelques remarques sur les émissions monétaires de Valachie d’après les analyses par des méthodes nucléaires / Observations on Wallachian monetary types (1365-1418) on the basis of nuclear analyzes., pag.57-93
8 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Date noi despre tezaurul de la Crucea de Sus-Panciu / Nouvelles données dur le trésor de Crucea de Sus-Panciu / New data about the hoard from Crucea de Sus - Panciu., pag.97-107
9 Cercetări Numismatice, IV, 1982 O monedă imperială inedită din colecția Orghidan / Une monnaie impériale inédite de la collection Orghidan / An unpublished imperial coin from the Orghidan collection., pag.109-112
10 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Monede antice și bizantine descoperite la Enisala, jud. Tulcea / Monnaies antiques et byzantines découvertes à Enisala, dép. de Tulcea / Ancient and Byzantine coins found at Enisala, Tulcea county., pag.113-120
11 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county., pag.123-131
12 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, descoperit la Ghimpați, jud. Giurgiu/ Un trésor monétaire du XVe-XVIe siècle découvert à Ghimpați, dép. de Giurgiu / A coin hoard from the 15th-16th centuries, found at Ghimpați, Giurgiu county., pag.133-139
13 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Un tezaur monetar otoman din sec. XVI-XVII descoperit la Tulcea / Un dépôt monétaire ottoman découvert à Tulcea (XVIe-XVIIe siècles) / A 16th-17th century Ottoman coin hoard found at Tulcea., pag.141-145
14 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Medalia de aur pentru pace „Joliot Curie” - înaltă distincție conferită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România / La médaille d’or pour la paix „Joliot Curie” - haute distinction accordée au président de la République Socialiste de Roumanie / The Joliot Curie gold medal for peace - a token of high esteem awarded to comrade Nicolae Ceaușescu, President of the Socialist Republic of Romania., pag.149-154
15 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Medalii oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice și de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceaușescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceaușescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceaușescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceaușescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives., pag.155-161
16 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Medalii inedite cu subiecte din domeniul medicinei aflate în colecția Muzeului Național de Istorie / Médailles inédites ayant des sujets du domaine de la médicine dans la collection du Musée National d’Histoire de la R.S. Roumanie / Unpublished medals with medical subjects found in the collection of the National History Museum., pag.163-168
17 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Sigilii bizantine inedite din colecția Muzeului Național de Istorie / Sceaux byzantins de la collection du Musée National d’Histoire / Unpublished Byzantine seals from the collection of the National History Museum., pag.169-176
18 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Contribuții la cunoașterea sigiliilor de tip iconografic din sec. al XV-lea / Contributions à la connaissance des sceaux de type iconographique (XVIe siècle) / Contributions to the knowledge of iconographic type seals from the 15th century., pag.177-
19 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum., pag.183-189
20 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Cuprins, pag.190-191
21 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Sommaire, pag.192-193
22 Cercetări Numismatice, IV, 1982 Contents, pag.194-195
S-au listat 22 de articole corespunzătoare